عضو شدن در موسسه آسان است:

1- فرم را مي توانيد با فرمت word يا فرمت PDF يا که بصورت تصوير پرينت کنيد. سپس فرم را با قلم پر کنيد. پر کردن تمام قسمت هاي فرم الزامي نيست و همان اطلاعاتي را ارائه کنيد که لازم مي دانيد.

2- فرم امضا شده را اسکن کنيد يا که از آن عکس بگيريد و به ايميل موسسه ارسال نماييد.

ايميل موسسه: info@ieaf.fi

حساب بانکي موسسه: FI70 5730 0820 8168 70

 


براي دريافت فرم با فرمت Word اينجا را کليک کنيد

براي دريافت فرم با فرمت PDF اينجا را کليک کنيد

براي دريافت فرم به صورت تصوير اينجا را کليک کنيد

براي خواندن معرفي نامه موسسه اينجا را کليک کنيد

براي خواندن اساسنامه موسسه به فارسي اينجا را کليک کنيد

براي خواندن اساسنامه موسسه به فنلندي اينجا را کليک کنيد


موسسه اجازه استفاده از حق عضويت اعضا را براي مصارف اداري ندارد و مصارف اداري توسط اعضاي هيئت مديره تامين مي گردد.

از حق عضويت اعضا فقط براي اهداف آموزشي و سوادآموزي استفاده مي شود که هر شش ماه براي اعضا با جزئيات حسابدهي مي گردد.

حق عضويت براي سال 2018:
حق عضويت براي اعضا در سراسر دنيا يک يورو در ماه است که پس از پرداخت پروسه عضويت تکميل خواهد شد.

توجه!
پروسه عضوگيري اعضا اختصاصي متفاوت مي باشد. اگر تمايل داريد تا در آموزش اطفال و مبارزه با بي سوادي به صورت فعال سهم بگيريد يا زحمت قسمتي از فعاليت هاي موسسه را به دوش بگيريد براي آگاهي از نحوه عضو اختصاصي شدن با ما تماس بگيريد. با تشخيص و تاييد هيئت مديره براي درخواست کننده ها از فنلند امکان دارد تا در صورت تمايل از ابتدا به عنوان عضو اختصاصي پذيرفته شوند.
عضو اختصاصي ملزم به پرداخت حق عضويت سه برابر و همچنين شرکت در انتخابات سالانه هيئت مديره مي باشد.
ساير اعضا امکان شرکت در انتخابات هيئت مديره که در فنلند برگزار مي شود را ندارند، لذا از امکان شرکت در انتخابات و فعاليت هاي موسسه در کشور خود برخوردار هستند.
اگر در فنلند زندگي مي کنيد و تمايل داريد تا به عنوان عضو اختصاصي فعاليت کنيد، حتما اين نکته را در فرم عضويت ذکر کنيد.

پس از ارسال فرم عضويت مي توانيد حق عضويت شش ماهه يا يکساله خود را به حساب موسسه واريز نماييد. اگر در خارج از اروپا زندگي مي کنيد، نحوه پرداخت حق عضويت را از نماينده موسسه در آن کشور سئوال کنيد.

حساب بانکي موسسه: FI70 5730 0820 8168 70

ايميل موسسه
info@ieaf.fi

وايبر مسول مالي موسسه آقاي عصمت الله احساني
00358468413464

وايبر مسئول مالي موسسه در کابل
0093787259900