تهدیدهای سن طفولیت و نوجوانی

►سانحه
►بیماری ها
►دگرآزاری
►مشکلات اعتماد به نفس
►رابطه با دوستان
►رفتار پرخطر
►زمان فراقت
►مواد اعتیادآور
►مشکلات والدین
►Social exclusion

سانحه

►شایعترین علت مرگ در اطفال و نوجوانان
►تصادف، غرق شدن، مسمومیت
►میزان سوانح در کارگران جوان دوبرابر مسن ترها است
►جلوگیری بهترین راه است. کشف دلایل سوانح، محصول های ناامن، موقعیت ها

سوانح اطفال

►در سال 2006، 14 طفل زیر 5 سال در اثر سانحه مردند
►زمین خوردن، افتادن، جسم خارجی در راه های تنفسی، مسمومیت، سوختگی، برق گرفتگی، جسم برنده
►تقریبا همیشه در خانه اتفاق می افتد
►سوانح باسکل سواری در بچه های 5 تا 7 سال
►خطرزاها: بی تجربگی، نیاز به یاد گرفتن، محصول های غیر مناسب، عدم نظارت والدین و عدم دریافت راهنما

سوانح سن مکتب

►بیشتر در زمان فراقت و در درجه دوم بیشتر در داخل مکتب در ساعات ورزش و تفریح
►در مکتب بیشتر جراحت های سطحی مانند کبودی، خراش، زخم، تورم بافتی، کشیدگی رباط، پیچ خوردن مفصل
►از هر ده شاگرد یکی دچار سانحه می شود
►8% از مجروحین نیاز به درمان در بیمارستان پیدا می کنند

سوانح نوجوانان

►یک سوم دلایل مرگ نوجوانان سوانح است
►شایعترین سانحه، سانحه ترافیک است
►مسمومیت هم شایع است، مواد مخدر و داروها
►غرق شدن، ورزش
►درصد کمی از سوانح منجر به مرگ می شوند
►بیشتر مواقع فرد مجروح نیاز به درمان بیمارستانی دارد
►امتحان مرزها و محدوده ها خاصیت جوانی است
►سانحه معمولا در اثر عدم ارزیابی شرایط رخ می دهد
►برای پیشگیری باید نحوه ارزیابی شرایط را آموزش داد تا در صورت نیاز نوجوان از عمل خطرناک خودداری کند و ریسک کردن را با شرایط ایمنی قبول کند.

شاگرد آزاری

►فیزیکی، روانی و خشونت اجتماعی
►توسط هم صنفی، معلم، والدین
►فردی یا گروهی، مکرر
►واکنشی دفاعی برای جلوگیری از هدف قرار گرفتن
►جلوه های متفاوت در پسرها و دخترها
►دخترها: غیبت های زشت، تشکیل گروه، تو وجود نداری!
►پسرها: خشونت فیزیکی، آزار جسمی
►شیوع: 5/1، در دهات شایعتر، در پسرها شایعتر
►بهانه معمولا یک تفاوت است: چاقی، پیشرفت، یادگیری کند، غیر ورزشکار
►محصل آزرده معمولا نقش خود را به حد یک فرد قابل آزار پایین می آورد

نقش فرد آزار دهنده

►معمولا تنها، پیشرفت درسی خراب، طفل غیر قابل انتظار
►از اعتماد به نفس خود پشتیبانی می کند
►دلیل را در خودش نمی بیند، بلکه دلیل رفتار ناخوشایند، ظاهر ناخوشایند و روش ناخوشایند و ... فرد آزار شونده است
►خشونت را ابزاری قابل توجیه می پندارد، پنداری نادرست از روابط و حقوق انسانی پیدا می کند، لذا به سادگی در برابر پیشامد ناخوشایند خشمگین می شود
►حلقه دوستی دارد که با روش های خود همراه می کند، در این گروه یا به اصطلاح حلقه دوستی مورد ستایش قرار می گیرد

برخورد با شاگرد آزاری

►عدم پشتیبانی والدین احتمال مورد آزار قرار گرفتن را بالا می برد
►مخفی نگاه داشتن، سرپوش گذاشتن، ناچیز انگاشتن
►آزار دادن، تقریبا در تمام موارد باعث آسیب های روانی می گردد، مکتب رفتن را مشکل می کند
►می تواند باعث علائم پسوکوسماتیک گردد. خشونت فیزیکی می تواند باعث آسیب های جسمی گردد

اعتماد به نفس

►شناخت نفس فردی چیزی است که انسان از خودش می داند
►اعتماد به نفس عمومی چیزی است که مبنای رفتار اجتماعی فرد را می سازد
►هنگامی که فرد خودش را شناخت، تعامل با دیگران آسانتر خواهد بود، دیدن خصوصیات خوب در دیگران امکان پذیر خواهد شد و ایجاد رابطه مثبت موفق تر خواهد بود.
►اعتماد به نفس بر رابطه فرد با خودش و بر شیوه رفتارش در شرایط مختلف تاثیر می گذارد
►Empathetic/Empathic: رفتار دوستانه، مثبت و حمایتی همراه با نفوذ فکر. این رفتار اعتماد به نفس در طفل را بالا می برد

میوه های اعتماد به نفس

►رشد اعتماد به نفس به صورت تدریجی از زمان تولد آغاز می شود
►عوامل موثر بر اعتماد به نفس: امنیت پایه، درمان، مراقبت، فیدبک محیط، ...
►فرد با اعتماد به نفس قادر است که نقاط قوت خودش را ببیند و همچنین نقاظ ضعف خود را شناسایی کند
►اعتماد به نفس بالا فرد را در مقابل منزوی شدن و رفتار پرخطر محافظت می کند
►اعتماد به نفس یک وضعیت روحی پایدار نیست

کمک به رشد اعتماد به نفس

►شخصیت خوبی هستی
►به خودت اعتماد کن
►با ارزش هستی
►تصمیمات مستقل بگیر
►به سادگی دلسرد نشو

رفتار پرخطر

►جوانان زمان زیادی را با رفیق های خود می گذرانند
►وجود فردی با رفتار پرخطر در گروه، ریسک تمام گروه را افزایش می دهد. مثلا در سانحه رانندگی
►فرد جوان خطر قرار می دهد یا امکانات خطر پذیری را امتحان می کند
►فرد جوان معمولا خواهان تجربیات سخت و زنده است
►کلتور جوانان را باید مطالعه کنیم و آموزش های متناسب را تدوین کنیم
►موتوروانی، مواد مخدر، ورزش های خطرناک
►برخی جوانان با رفتار پرخطر قصد شخصیت دادن به خودشان هستند
►برخی می خواهند نشان دهند که توان پذیرش مسئولیت پرخطر را دارند

اوقات فراقت

►خواب: 7-10 ساله تقریبا به 10 ساعت خواب نیاز دارد. در سنین بلوغ به 9 ساعت خواب نیاز است
خوابیدن به اندازه کافی به تمرکز و یادگیری کمک می کند.
بازی های کامپیوتری و تلویزیون آفت خواب جوانان هستند.
ورزش: در سنین قبل از مکتب، طفل به دو ساعت ورزش/بازی نیاز دارد.
در سنین بالاتر به 1 تا 2 ساعت ورزش نیاز دارد.
سلامت فیزیکی خوب یکی از عوامل صحت روانی جوانان است

مصرف مخدرها

►10/1 سیگاری در محصلین صنف 9-12
►سیگار باعث اعتیاد فیزیکی، روانی و اجتماعی می گردد
►عوارض کوتاه مدت سیگار: توان اکسیژن گیری پایین، نبض بالا، پایین آمدن توان بدنی، کند شدن رشد قدی، سرفه، بیماری های ریوی، کاهش توان جنسی
►مصرف مخدر: والدین سیگاری، مشکلات خانوادگی، مقابله با جبهه مسن ترها، تلقین اینکه زندگی کوتاه است، قبول ریسک و رفتار پر خطر
►علائم: پاسیو شدن، بی قرار شدن، افزایش پرخاشگری، ظاهر پریشان، کاهش وزن، علائم روانی، اختلال خواب، دوستان مشکوک، دزدی، رفتار رمزآلود و غیبت های شبانه

Compilation by Dr. Samad Ali Moradi, According to Finnish pedagogical and healthcare references, finnish education guidelines and author work experience.