برخی اختلالات رفتاری

*جویدن ناخن، مکیدن شست، شب ادراری،...
* عصبانیت و پرخاشگری: غالباً علت آن تضادها و كشمكش های درونی كودك در مقابل عوامل آزار دهند یا احساس عجز و ناتوانی است. بهترین طریقه مبارزه با علت ناكامی، برخورد منطقی و اطمینان بخشیدن به كودك است.
*دروغ گویی، دزدی، ...
*برخی کودکان بیشتر از دیگران حساسند، لذا زمان بیشتری برای ورود به گروه نیاز پیدا می کند. اما بقیه بچه ها دوستان خود را پیدا کرده اند و او تنها می ماند. تنها ماندن و را حساستر می کند
اطلاعات بیشتر در این زمینه را می توانید همچنین از بخش اخلاق و بخش روانشناسی گایدلاین پیدا کنید!

بی ثباتی و نا آرامی در كودكان یا اختلال كمبود توجه ADHD

*بی دقتی، تحرك بیش از حد، محدودیت میدان توجه، اجبار درونی، خرابكاری و نافرمانی
*ناپایداری در این كودكان از ماههای اول زندگی به صورت حساسیت به نور، صدا، حرارت، گریه زیاد و خواب كم، فرار از آغوش مادر، جیغ زدن و لگد زدن ظاهر می گردد.
* پرتحرك و در اعمال بی انضباط اند و كمتر كاری را به پایان می رسانند.
*زمینه ها: بیماریهای طولانی و صعب العلاج، زایمان غیر طبیعی و دشوار، نداشتن وضع روانی متعادل مادر در طول دوران بارداری، محیط خانوادگی، عدم توجه به شخصیت كودك و بی توجهی به خواسته های او
*اختلالات دقت و یادگیری اكثراً باقی می ماند
*در هنگام حمله، تمرکز به شدت کاهش می یابد، طوریکه صدای اطرافیان را نمی شنود
*رفتارهای بخصوصی از خود بروز می دهند، مثلا در سنین حدود 4-7 سالگی وسایل را پرتاب می کنند و میزان خواب آنها بسیار کمتر از معمول است
*دگرآزاری را از سنین پایین تری شروع می کنند و بیشتر به آن می پردازند

Compilation by Dr. Samad Ali Moradi, According to Finnish pedagogical and healthcare references, finnish education guidelines and author work experience.