مراحل رشد

►کودکی
-شیرخوارگی، 0-2 سالگی
-سن بازی، 2-6 سالگی
-میان کودکی، 7-11 سالگی

►جوانی
-نوجوانی، 12-15 سالگی
-میان جوانی، 16-18 سالگی
-آخر جوانی، 19-22 سالگی

►بزرگسالی یا بلوغ
-نوبزرگسالی، 23-40 سالگی
-میانسالگی، 40-65 سالگی

►پیری
- بالای 65 سالگی

رشد سایکولوژیک

►رشد روانی معیوب را می توان با درمان های سایکولوژیک اصلاح کرد
►انسان در مسیر زندگی با انتخاب های فراوانی روبرو است، به عبارتی دیگر نتیجه نهایی در حقیقت تصویری از یک امکان در میان انتخابات فراوان است
►از دید سایکولوژیک انسان موجودی پیچیده با فلکسیبیلیتی بالا است. تاریخ پر از موارد وفق یابی در شرایط نامساعد و از دادن فرصت ها در شرایط مساعد است
►تغییرات و دلایل تغییراتی که در مراحل رشد انسان اتفاق می افتد را، علم روانشناسی رشد مطالعه می کند

روند رشد روانی

►دوران کودکی، سرنوشت نهایی انسان را رقم نمی زند
►هر انسانی یک شخصیت منحصر به فرد است، اما قواعد صادق بر عموم انسانها هم وجود دارند
►نقش های اجتماعی انسان در مراحل مختلف زندگی، ظاهر می شوند، مثل خانواده، کار و...
►جهانبینی انسان ها موضوعات مورد مطالعه را تعیین می کند، به طور مثال اکنون نقش ارث و ژن ها بر رفتار انسان موضوع مورد مطالعه است

نمو فیزیکی

►رفلکسها مادرزادی هستند
►رفلکس مورو، رفلکس جستجو و مکیدن، گرفتن با دست و پا، رفلکس راه رفتن
►رفلکس ها در سال اول زندگی محو می شوند
►شیرخوارگی: یادگرفتن راه رفتن، تشکیل تصویر بدن
►رشد و نمو و یادگیری بر قابلیت انجام فعالیت فیزیکی تاثیر می گذارند

motor functions

►1 ماهگی: گردن گرفتن
►4 ماهگی: به شکم غلط زدن
►4-5 ماهگی: گرفتن وسایل با دو دست
►7-8 ماهگی: نشستن
►9 ماهگی: با کمک ایستاده می شود
►12 ماهگی: راه رفتن، خوردن، لباس در آوردن، عدم تشخیص بدن خود از طفلی دیگر
►18 ماهگی: غذا خوردن، ورق زدن
►2 سالگی: پا زدن به توپ، برج 7 تکه ای، کشیدن دایره
►3 سالگی: پریدن، راندن سه چرخه، نقاشی کشیدن، خط، نقطه
►4 سالگی: پایین رفتن از پله ها، پریدن با یک پا، برش با قیچی
►5 سالگی: اسکی، لخشک، کشیدن مثلث، نوشتن اسم خود
►بعد از 5 سالگی: آغاز فعالیت های ظریف موتوریک

رشد کلامی

►پیشرفت زبانی:
-باید با کودک گفتگو کرد
- برای کودک کتاب خواند
- ابتدا کودک به قصه شما گوش می دهد و سپس قصه خودش را می گوید.
►پیشرفت گفتاری:
-در 9 ماهگی گپ را می فهمد
-در 12 ماهگی 20-30 کلمه را تشخیص می دهد
-در 18 ماهگی 50 کلمه را استفاده می کند، تقریبا در 2 سالگی اولین دوره سئوال کردن شروع می شود
-در 3 سالگی از جملات پیچیده با صرف فعل استفاده می کند. دومین دوره سئوال کردن، این چیه و چرا

رشد حافظه و فکر

►کودک یک ساله حوادثی را که مشاهده کرده است را به یاد دارد
کودک دو ساله دستوراتی که به او داده شده را به یاد دارد
►رشد فکر
-دوره حسی حرکتی، 0-2 سالگی، حرکت و عواقب آن، پایداری وسایل
-دوره عملیات ابتدایی، 2-6 سالگی، استفاده از زبان، کلمات سمبل هستند، مشاهدات مهم هستند، تمرکز به هر موضوعی در یک دفعه
-دوره عملیات ملموس، 7-12 سالگی، در شرایط واقعی قادر به تفکر منطقی است، تفکر پیشرفت می کند، فهم فاصله رشد می کند، فهم روابط آغاز می شود، تفکر هنوز در بند مشاهدات است
-دوره عملیات رسمی و تفصیلی، جوانی، قادر به سنجیدن امکانات مختلف است، تئوری می سازد، از سمبل ها استفاده می کند، محاسبات ریاضی انجام می دهد، می تواند برداشت یا استدلال کند

رشد سوسیال سایکولوژیک

►به احساسات طفل به گونه ای باید پاسخ داد تا احساس امنیت در او تقویت شود
►برخوردار از رابطه احساسی امن: جرات می کند که احساسات مختلف خود را بروز دهد و آنها را بزرگسالان در میان بگذارد
►محروم از رابطه احساسی: چسبیده، والدین غیرفعال و سهل انگار، طفل به دنبال جلب توجه با روش های منفی است
►گریزان از رابطه احساسی: ازبروز احساسات منفی خود خودداری می کنند، به اینکه تسکین پیدا می کنند اعتمادی ندارند، مادرش را مامن احساسات خود نمی داند، طفل از تماس چشمی حذر می کند
►در سن مکتب: کودکانی که رابطه احساسی شان به صورت امن بوده است، با دیگران می توانند به خوبی رابطه برقرار کنند، از دیگران کمک بخواهند و هوش اجتماعی بالایی دارند

رشد تفکر اخلاقی

►برای طفل 5 ساله نتیجه عمل مهم است نه نیت!، نباید قوانین و مجازات را عوض کرد
►از 7 سالگی اطفال قواعد قراردادی را شروع به فهمیدن می کنند، می شود قواعد را با اجماع عوض کرد، نیت پشت عمل اهمیت پیدا می کند، عمومی کردن قواعد هنوز مشکل است
►فرد جوان قادر است تا قواعد را ارزیابی کند، آنها را عمومی کند، متوجه تضادهای طبیعی می گردد

Compilation by Dr. Samad Ali Moradi, According to Finnish pedagogical and healthcare references, finnish education guidelines and author work experience.