2 years ago

We'll work together

Handicraft making and teamwork by using simple materials in IEAF school in Kabul.

این کاردستی یک نوع بافت پتوی نوزاد است که با وسایل ساده ای مثل نخ کاموا ، چوکات میخ زده شده درست می گردد که شاگردان با حرکت دادن نخ ها به دور میخ ها با استفاده از پیروی یک الگوی هندسی و در آخر با گره زدن  خانه های به وجود آمده و قیچی آن کار تکمیل می شود. فوایدی که یاد گیری این کاردستی برای شاگردان دارد1. نحوه کار ان و درست کردن آن راحت است و هر شاگرد میتواند به راحتی آن را درست کند 2. وسایل ان به راحتی با نرخ کم و ارزان قابل دسترس است 3. آنان می توانند با فروش آن کسب در آمد کنند .4.کار به صورت گروهی درست می گردد پس حس مشارکتی  و همفکری در بین شاگردان را افزایش می دهد .5.انگیزه کار را در بین آنها بالا برده‌است که حتی شاگردان به خاطر اینکه کار را تکمیل کنند بیشتر از زمان تدریس خود در صنف باقی مانده بودند .6. برای پیشرفت کار کاردستی  باید از روش الگویابی استفاده می کردند و یک نظم  را در حرکت دادن نخ ها به کار می بردند تا نقشه بافت درست به دست می آمد  پس دقت و تمرکز آنان را در انجام کارها بالا می برد.