Taustalla verenpainetauti, hyperkolesterolemia.

Lääkitys:

Ei rasitusoireita

NYHA II tasoinen oireisto. Verenpaineet potilaan mukaan

Sepelvaltimotaudin riskitekijöistä Suku ,HA , Kol , Tupakka

Yt. hyvä. Sydämestä auskultoiden säännöllinen rauhallinen rytmi, ei sivuääniä. Keuhkoista auskultoiden maaten siisti. Ei turvotuksia.

Sydämen ultraäänessä AO mm, LA mm, LVEDD mm, seinämät ja mm, EF% . Hippaläppä pitävä, E m/s, E/A ,E/E-pilkku . Aorttaläpässä ei ahtaumaa eikä vuotoa, huippuvirtaus m/s. Oikea puoliset lokerot vasenta pienemmät, TAPSE mm. Minimi TI, RV/RA gr mmHg. IVC reaktiivinen.

Sydämen ultraäänessä ei oireita selittävää löydöstä.

Rintaoire on tyypillinen ja potilaalla on sepelvaltimotaudin riskitekijöitä.

Rintaoire on epätyypillinen ja potilaalla ei ole sepelvaltimotaudin riskitekijöitä.

Sydänfilmissä SR ,PQ , QRS ,QTC, ei mainittavaa ST-T tason muutosta ,ei delta aaltoa.

...................................................................................................

Taustalla verenpainetauti, hyperkolesterolemia. Rintaoire on tyypillinen ja potilaalla on sepelvaltimotaudin riskitekijöitä.

Sepelvaltimotaudin riskitekijöistä Suku ,HA , Kol , Tupakka

Lääkitys: Beetasalpaaja tauolla

Lepo-Sydänfilmissä SR ,PQ , QRS ,QTC, ei mainittavaa ST-T tason muutosta ,ei delta aaltoa.

Tehdään tiheäportainen rasituskoe 25W/minuutti kuormaportain. Rasitus lopetetiin maksimaalisena jalkojen väsymiseen, myös hengästymistä, ei rintakipuoiretta.

Rasituksen kesto 6 min 13 s, maksimikuorma 175 W. Saavutettu syke 124/70% maksimaalisesta, tavoitesyketasolle ei päästy.

Kahden minuutin ortostaattisessa kokeessa RR - , rasituksessa asianmukainen vaste ad .

Rasituksessa st-taso ,joka palautumisessa

Ei rytmihäiriöitä, ei iskemiaa, syketaso tavoitetasolla ja

Happisaturaatio hyvä.

Suorituskyky Wlast4 W/ %, Wmax6 W/ %, MET ,suorituskyky .

Arvio:

WPW-oireyhtymän, Yli 1 mm:n ST-lasku levossa (LVH), Kammiotahdistuksen, LBBB, Lääkityksessä digitalis, fentiatsiinit (ST-muutokset), vuoksi tulkinta on ongelmallinen.

Spirometria